Wedstrijd reglement

1. De loting vindt 1 uur voor aanvang van de wedstrijd plaats. Men is verplicht om een kwartier voor aanvang van de wedstrijd op de
visplaats aanwezig te zijn.

 

2. Er worden 2 signalen gegeven:
1e signaal: aanvang wedstrijd
2e signaal: einde wedstrijd

 

3. Alleen licht bijvoeren is toegestaan tijdens de wedstrijd, d.w.z. met een hand het voer grijpen en erin gooien. Het is toegestaan om tijdens het vissen te Kuppen , de hengellengte van de cup hengel is niet gemaximeerd.

 

4. Verboden als voer en aas zijn de volgende:
a. Vers de vase
b. Gekleurde maden (ook imitatie ervan)


5. Er wordt gevist met een vaste hengel , maximale hengellengte bedraagt 10,- meter. + 6 meter lijn Verder is het vissen met een voederkorf en Mettet  lood verboden. De dobber moet de verzwaring  kunnen dragen . en mag niet zwaarder zijn dan 3 gram Het gebruik van een katapult is verboden . Vissen met de hair is eveneens verboden, aas moet aan de haak bevestigd worden.

 

6. Iedereen is verplicht een deugdelijk (niet stalen) leefnet te gebruiken met een minimale lengte van 150 cm en een doorsnede van 40 cm. Bij koppelwedstrijden is het verplicht beide een net te gebruiken en de vis te laten zitten tot er gewogen wordt. Het net mag niet meer dan 10 kg vis bevatten. Al het meerdere wordt niet mee gewogen. Vis tot ongeveer 500 gr in een net , al het andere in een ander net .

 

7. Er wordt gevist op gewicht. De winnaar krijgt 1 klassement punt, de tweede krijgt 2 klassementspunten enz. Degene die geen vis vangt krijgt een punt meer dan de laatste die vis heeft. Indien een visser afwezig is krijgt deze 2 klassementspunten extra.


8. De clubwedstrijden worden gevist over 5 wedstrijden. De 4 best behaalde gelden voor het eindklassement. Bij een gelijk aantal klassementspunten in de eindstand telt het totale gewicht van alle wedstrijden. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient men 4 van de 5 wedstrijden mee te vissen.


9. Snoek snoekbaars en paling tellen niet mee, karper tot 3 kg in het net, zwaardere karper telt voor 3 kg, wel iemand laten zien voor het terug zetten .

 

10. Door mee te doen aan een wedstrijd geef je de organiserende vereniging toestemming de uitslag te publiceren, tenzij je voorafgaand aan de wedstrijd uitdrukkelijk hebt aangegeven dit niet op prijs te stellen.

 

11. Bij geleden of veroorzaakte schade voor, tijdens of na de wedstrijd is de vereniging niet aansprakelijk.

 

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
Wij wensen u veel visgenot en prettige wedstrijden toe.
Het bestuur