Reglement nachtvispas

Het is volgens de wet toegestaan een vergunning uit te schrijven voor het nachtvissen .

Buiten het algemeen reglement dat voor alle leden van de vereniging telt, zijn er een aantal strikte regels van toepassing voor de houders van een nachtvispas. Enkel de regel van het niet mogen vissen op de vijver tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopkomst komt te vervallen. Daarnaast zijn onderstaande extra regels van kracht:

1. De nachtvispas is alleen voor leden kosten hiervoor € 10 met een seniorenvergunning en geldige vispas.                                                     (geen jeugdleden of dagkaarthouders)

2. Bij overtreding kan de nachtvispas en eventueel ook de vergunning ingenomen worden en komt de betreffende houder niet meer in aanmerking voor een volgende nachtvispas.

3. Er dient te worden gevist vanaf één stek, recht vooruit en niet verder dan het midden van de vijver.

4. Er mag een onderkomen gebruikt worden uitsluitend tijdens de nachtelijke uren in de vorm van een paraplu, eventueel met overwrap of een kleine vistent.

5. Gedragscode: het overmatig gebruik van alcohol en andere verdovende middelen is niet toegestaan en kan leiden tot intrekking van de nachtvispas en vergunning.

6. Al het afval dient mee naar huis genomen te worden en niet in de vuilnisbakken te worden gedeponeerd.

7. Eventueel achtergelaten afval van andere vissers in een straal van 10 meter rondom de visstek, dient door de nachtvisser opgeruimd te worden voordat hij start met vissen. Dit afval mag wel in de vuilnisbakken gedeponeerd worden.

8. Een nachtvisser mag geen geluidsoverlast veroorzaken, niet persoonlijk, niet met een radio of door beetverklikkers.

9. Elke nachtvispashouder heeft steeds een degelijke dikke en voldoende grote onthaakmat bij waarop de gevangen vis onthaakt dient te worden.

10. Tijdens het onthaken en eventueel fotograferen, moet het verblijf van de vis op de oever zo kort mogelijk gehouden worden. Bewaarzakken en/of leefnetten zijn niet toegestaan.

11. Het gebruik van ongeweekte particles is verboden. Voorvoeren is verboden.

12. Boten en radiografisch bestuurde voederboten zijn niet toegestaan.

13. Een nachtvispashouder mag van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst maximaal één bezoeker aan de vijver hebben.

14. Elke nachtvispashouder dient toezicht te houden op de overige vissers. Niet opgeloste problemen moeten gemeld worden aan het bestuur.