Home » Nieuws » Jaarvergadering 2021

December 2021


jaarvergadering 2021

Er is in december geen jaarvergadering aangezien de coronamaatregelen dit niet toelaten. 

We willen als bestuur kijken of er begin 2022 mogelijkheden zijn om de jaarvergadering alsnog door te laten gaan.